top of page
Sodom_Valley_logo(final)-01.png

מדיניות שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של עמותת כיכר סדום (ע"ר 580667525):

העמותה הינה עמותה רשומה ברשם העמותות וכתובת העמותה הינו מושב נאות הכיכר. אתר האינטרנט מופעל על ידי העמותה בכתובת https://www.sodomvalley.com/

להלן אתר העמותה.

השימוש באתר, בתכנים ובכל שירותיו מעידים על הסכמתך הגולש לתנאי המדיניות של האתר. הגולש מתבקש לקרוא את תנאי המדיניות בקפידה, הם המגדירים את זכויות וחובות הגולש כלפי האתר.

למען הסר כל ספק, הכניסה, הגלישה והשימוש באתר מעידים על הסכמת הגולש למדיניות זו ולכלל התנאים המפורטים במסמך זה.

תנאי השימוש כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

השימוש, התכנים והמידע באתר זה ניתנים לשימוש כמות שהם בהתאם לבעלי האתר. למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה, דרישה, תלונה בגין התכונות, השירותים, התוכן, המידע, המורכבות, המוגבלות, התאמתם לצרכי המשתמש, תגובות המשתמש וכדומה.

השימוש באתר הוא על אחריות בלעדית של המשתמש באתר. בעלי האתר או מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות ביחס לתכנים, תוכנם, מהימנותם, אמינותם, השפעתם על מחשבים, יישומי מחשב וכל מכשיר המתחבר לתקשורת האינטרנט ביחס לתכני האתר, קבציו, המידע ועוד הקיימים באתר.

למשתמש האחריות בלעדית לכל פגיעה, נזק, אובדן רווח, אי נוחות, תשלום, הוצאה, ישירה או עקיפה משימוש באתר זה, במידע המפורסם בו למשתמש או לכל צד שלישי בשל השימוש בתכני האתר.

בעל האתר אינו נושא באחריות למידע, להמלצות, למסלולים, לאירועים או לכל תוכן המפורסם באתר. המתמש לבדו אחראי על השימוש במידע זה.

למען הסר כל ספק, האתר מכיל תוכן אודות טיולים, מסלולי טיולים, אתרי ביקור וסיור. אין בעלי האתר אחראים לתוכן או לשימוש בתוכן זה. המשתמש בלבד אחראי לבדו לשימוש בתוכן זה. אין לראות בתוכן הכתוב, המלצות לשימוש במידע או בתוכן, אין לראות בתוכן המלצה לטיול במסלול, אתר, שביל או ספק צד שלישי.

קישורי אינטרנט מהאתר או אל האתר מאתרים אחרים, יישומי אינטרנט של צד שלישי באתר: הקישורים והיישומים באתר הינם לנוחיות המשתמש. אין בעלי האתר אחראים לקישורים אלו, למידע המפורסם בהם או לשימוש הגולש בקישורים אלו. בעלי האתר לא ישאו באחריות כלפי נזק, אובדן, הוצאה או הפסד שנגרמו למשתמש או לצד שלישי כתוצאה ישירה או עקיפה משימוש בקישורים או יישומים אלו.

bottom of page